Har du ett manus som är översatt till svenska från ett annat språk? Eller har du skrivit ett manus på svenska men har inte svenska som första språk? Vill du ha en genomgång av texten och försäkra dig om att den upplevs som en originaltext skriven på svenska, utan några konstigheter som tar bort från läsupplevelsen – då är språkgranskning en bra idé.

Det som skiljer en redaktörsläsning från en språkgranskning är att språkgranskningen helt och hållet fokuserar på textnivån medan redaktörsläsningen också omfattar en analys och bearbetning av berättelsen. Det som skiljer en språkgranskning från en ren korrekturläsning är att korrekturläsningen endast syftar till att rätta till alla misstag så att texten blir korrekt medan språkgranskningens syfte är att göra dig som författare medveten om dina utmaningar i svenska språket och hjälpa till att utbilda dig så att du förstår hur du kan göra för att höja kvaliteten på språket i manuset. Det författaren lär sig av en språkgranskning är användbart inte bara i det aktuella manuset utan också i kommande skrivprojekt.

I språkgranskningen uppmärksammar jag dig på alla aspekter av texten som gör att den inte upplevs som 100 % svensk och ger dig tydliga och pedagogiska förklaringar, ofta med flera exempel från texten, av vad som inte fungerar och varför och hur du kan få det att fungera. Syftet är att hjälpa författaren att få en bättre förståelse för vilka områden som behöver förstärkas och ge pedagogiska förklaringar om hur det kan gå till.

Jag påpekar oklarheter och inkonsekvenser och ställer frågor och kommer med förslag där det behövs, målet är en text som flyter på bra och är anpassad för målgruppen och utifrån författarens behov och önskemål. Med en språkgranskning får du en tydlig bild av nivån på ditt språk och konkreta tips och råd om hur du kan utvecklas för att förbättra dina texter.

Du får ett utlåtande på minst 4 A4-sidor samt löpande kommentarer i manuset.

(Vänligen notera att jag inte korrekturläser texten) En timmes uppföljningssamtal ingår inom två veckor efter mottaget utlåtande.

Pris: 1500 kr i startavgift och 12 öre/ ord (moms tillkommer med 25 %)

Jag analyserar och ger dig feedback på:
 • vokabulär
 • ordval
 • berättarröst
 • tonalitet
 • frasering (framträder det som skrivs tydligt och effektfullt?)
 • rytm (ex balans mellan korta, mellanlånga och långa meningar)
 • meningsbyggnad
 • grammatik
 • artiklar och prepositioner
 • särskrivningar
 • interpunktion
 • versaler
 • ändelser
 • anglicismer
 • fragment som inte upplevs som svenskt språk