Som redaktör går jag djupare in i manuset än jag gör som lektör, jag gör en djupläsning av manuset och ser över att alla delar av berättelsen fungerar; finns det några logiska luckor? finns det någonting som fortfarande behöver förtydligas eller utvecklas? finns det någonting i texten som “skaver”? behöver vissa stycken eller scener flyttas om för ett bättre flyt? osv.

Jag påpekar oklarheter och inkonsekvenser och ställer frågor och kommer med konkreta förslag där det behövs, målet är en text som flyter på bra och är anpassad för målgruppen och utifrån författarens behov och önskemål. Tillsammans med det redaktörslästa manuset skickar jag alltid med ett följebrev där jag tydligt listar vad som återstår att göra med manuset, exempelvis scener som behöver utvecklas ytterligare. En redaktörsläsning innebär också en djupare granskning av språket. 

Ett redaktörsuppdrag kan se olika ut, kanske räcker det med en redaktörsvända men kanske behöver du flera. Jag gör en anpassad prissättning ifall flera redaktörsvändor behövs där du arbetar om manuset efter första redaktörsvändan och jag sedan läser manuset igen för att kontrollera att alla ändringarna fungerar.

Tidsåtgången beräknar jag utifrån manusets längd, men för ett manus på ca 80 000 ord räknar jag med 4–5 veckor beroende på språkkvaliteten. Jag ber gärna om ett “smakprov” på de första 10 sidorna för att avgöra vart texten ligger ungefär och göra en bedömning av tidsåtgång.

Mitt grundpris för redaktörsläsning är 1500 kr i startavgift plus 18 öre/ordet, exkl. moms. Vänligen notera att priset kan variera beroende på textens skick.

Jag rättar och ger dig förändringsförslag på:
 • grammatiska fel
 • artiklar och prepositioner
 • stavfel
 • särskrivningar
 • interpunktion
 • versaler
 • ändelser
 • anglicismer
 • ordval
 • meningsbyggnad
 • stil och ton