Jag läser igenom manuset och gör en analys utifrån bl.a. tema, handling, syfte, premiss, konflikt, karaktärer, struktur, dramaturgi, miljöskildring, gestaltning och språk. Först läser jag igenom manuset rätt igenom för att få en spontan läsupplevelse, därefter gör jag en djupläsning av manuset och då lämnar kommentarer i manuset och gör anteckningar inför utlåtandet.

Eftersom alla manus är unika kommer jag att fokusera på just det som ditt manus behöver och tonvikten i utlåtandet kommer att handla främst om dessa delar. Säg gärna till ifall det är något särskilt som du vill att jag tittar på i ditt manus.

I lektörsutlåtandet ger jag dig min analys av berättelsen och massor av konstruktiv kritik, du får en grundlig genomgång av manusets styrkor och svagheter och hur de kan förstärkas så att berättelsen blir så bra som den förtjänar. I slutet av utlåtandet lägger jag alltid med en handlingsplan för hur du kan arbeta vidare med manuset för att öka chanserna till utgivning.

Du får ett utlåtande på minst 8 A4-sidor samt löpande kommentarer i manuset. Uppföljningssamtal på en timme inom 2 veckor efter mottaget utlåtande ingår.

Pris för lektörsutlåtande är 1500 kr i startavgift och 15 öre ordet, moms tillkommer med 25%.

Jag analyserar och ger dig feedback på:
 • tema
 • syfte
 • premiss
 • handling
 • struktur
 • dramaturgi
 • miljö
 • gestaltning
 • karaktärer
 • konflikt
 • språk & stil
 • dialog