Korrekturläsning är den sista genomgången av texten innan den skickas till tryck och där kontrollerar jag att texten är korrekt. Jag håller mig på textens “yta” och bryr mig inte om innehållet utan fokuserar på språknivån. Jag lämnar inga kommentarer utan rättar alla misstag direkt i manuset med hjälp av ”spårade ändringar” så att du tydligt kan se var jag rättat texten.

Pris: 10 öre/ord (moms tillkommer med 25 %)

I korrekturläsningen rättar jag:
  • grammatiska fel
  • artiklar och prepositioner
  • stavfel
  • särskrivningar
  • interpunktion
  • versaler
  • ändelser
  • anglicismer